Diabetes - årssamtale

aarssamtale.rm.dk

Her kan du besvare et spørgeskema om din diabetes.

Du skal besvare spørgeskemaet før din planlagte samtale i det ambulatorium eller den klinik, du er tilknyttet. Dine svar giver os vigtig viden om dit helbred og din hverdag med diabetes. Vi bruger svarene til at målrette samtalen til dine behov.


I samarbejde med:

Regions logo
AmbuFlex logo
CE mærke
AmbuFlex

Center for Patientrapporterede Oplysninger,
Regionshospitalet Gødstrup, Region Midtjylland
Møllegade 16
7400 Herning

Version 1.14, udgivelsesdato: 24-06-2022
Advarsel

Brug ikke AmbuFlex til at opnå kontakt med afdelingen i akutte situationer.
Har du brug for råd eller hjælp hurtigt, skal du altid ringe til afdelingen.