HELBREDSbarometeret
Lungekræft

Her kan du besvare dit spørgeskema i forbindelse med din behandling for lungekræft. Dine svar er en del af dit opfølgningsforløb.
Personalet på Onkologisk Ambulatorium vurderer dine svar fra spørgeskemaet.


I samarbejde med:

Regions logo
AmbuFlex logo