StuegangsPRO

stuegangspro.rm.dk

Her kan du besvare dit spørgeskema som handler om dine symptomer og bivirkinger til sygdom og behandling, mens du er indlagt. Din besvarelse vil blive brugt ved stuegang, så I får talt om dine behov og i fællesskab får lagt en behandlingsplan.


I samarbejde med:

Regions logo
AmbuFlex logo
CE mærke
AmbuFlex

Center for Patientrapporterede Oplysninger,
Regionshospitalet Gødstrup, Region Midtjylland
Møllegade 16
7400 Herning

Version 1.14, udgivelsesdato: 24-06-2022
Advarsel

Brug ikke AmbuFlex til at opnå kontakt med afdelingen i akutte situationer.
Har du brug for råd eller hjælp hurtigt, skal du altid ringe til afdelingen.