Tidlig vandafgang

Tidligvandafgang.rm.dk

Her kan du besvare et spørgeskema om for tidlig vandafgang. Besvarelsen er en del af dit forløb på din stamafdeling.

Vi bruger dine besvarelser til at tilrettelægge dit fremtidige forløb.

Spørgeskemaet må kun udfyldes efter aftale med personalet på afsnittet.


I samarbejde med:

Regions logo
AmbuFlex logo
CE mærke
AmbuFlex

Center for Patientrapporterede Oplysninger,
Regionshospitalet Gødstrup, Region Midtjylland
Møllegade 16
7400 Herning

Version 1.14, udgivelsesdato: 24-06-2022
Advarsel

Brug ikke AmbuFlex til at opnå kontakt med afdelingen i akutte situationer.
Har du brug for råd eller hjælp hurtigt, skal du altid ringe til afdelingen.