Vejledning til aflæsning af CPAP

Har du et andet apparat end dem du kan se her, skal du ikke aflæse tal på dit apparat.